AspIT

Om AspIT

AspIT er en særligt tilrettelagt erhvervsrettet IT-uddannelse. Den er rettet mod unge mennesker med autismespektrumforstyrrelser eller lignende diagnoser. På AspIT tager vi hensyn til den enkelte elevs behov og hjælper eleven med at finde sit fokuserede talent inden for IT-branchen.

Plads til alle

AspIT skoledag

Rummelighed vægtes højt hos os. Det betyder også, at der ikke findes mobning på AspIT.

Vi har den holdning, at alle mennesker har ressourcer, som kan udvikles til kompetencer, hvis blot de rette forudsætninger er til stede.

På AspIT er klasserne små, max 8 elever i hver klasse for at sikre, at der er plads og tid til den enkelte, med de vanskeligheder, der nu måtte følge med.

IT-uddannelse med gode jobmuligheder

Uddannelsen skal gerne munde ud i en tilknytning til arbejdsmarkedet. På en måde, der matcher elevens kompetencer inden for it-området. Vores målsætning er at 80% af eleverne er i job eller videre uddannelse på dimissionsdagen.

 

Vi vægter det sociale

Også det sociale vægtes højt på AspIT; vi afholder blandt andet LAN parties og fredagscafé for at styrke de sociale færdigheder.

 

Læs meget mere om AspIT uddannelsen på aspit.dk